Bolesť chrbta

Náš chrbát je zložitým súborom kostí, stavcov, medzistavcových platničiek, ktorý je spevnený veľkým počtom svalov a väzov. V blízkosti stavcov a platničiek vychádzajú z miechy citlivé nervy.

Bolesti chrbta patria k veľmi častým príčinám pracovnej neschopnosti. Problémy s chrbticou vznikajú ako dôsledok nášho životného štýlu sprevádzaného nedostatkom pohybu, neprirodzenou pracovnou polohou a často tiež obezitou. Dochádza k preťažovaniu chrbtice a priľahlých tkanív, najmä svalov. Ďalšími príčinami bolestí chrbta môžu byť úrazy a tiež niektoré infekčné ochorenia.

I keď sa v niektorých prípadoch bolesti chrbta objavujú už v detstve, degeneratívne zmeny spojené so starnutím možno na chrbtici pozorovať zhruba po dosiahnutí 50. roku veku. Dochádza k znižovaniu pružnosti medzistavcových platničiek, ktoré strácajú svoju funkciu „tlmičov“. Môže dôjsť k ich prasknutiu a výhrezu. Taktiež medzistavcové kĺby podliehajú starnutiu a môže dochádzať k ich tuhnutiu.

Následkom zmien v chrbticovom kanáli môže dochádzať k dráždeniu odstupujúcich miechových nervov aj samotnej miechy. Bolesti chrbta rozlišujeme podľa dĺžky ich trvania na akútne (niekoľko dní až týždňov), subakútne a chronické (dlhšie než 6 mesiacov). Podľa príčiny vzniku sú bolesti chrbta delené na prosté (bez zjavnej príčiny), vyvolané organickým ochorením a bolesti koreňové a miechové (najčastejšie vznikajúce následkom útlaku). Po prvotnej diagnostike a zaradení pacienta do jednej z vyššie uvedených troch skupín podľa príčiny ochorenia je zvolený ďalší postup liečby, ktorý sa uberá cestou farmakoterapie, fyzioterapie a vo vážnych prípadoch aj chirurgického zákroku.

Pomocou pravidelného fyzického cvičenia a vhodne zameraného tréningu chrbta sa môžeme ochrániť pred chronickou bolesťou. V prípade silnej, opakovanej bolesti je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

Reference:
ŠTĚTINÁŘOVÁ, Ivana. Bolest zad – příčiny a léčba. Interní Med. 2009; 11(7 a 8): 345–348